Tuyển dụng

Vị trí: Chỉ huy trưởng công trình

05/07/2019 - 1.348 lượt xem
– Phụ trách toàn bộ các hoạt động thi công tại các dự án được giao, điều hành trực tiếp các dự án, đảm bảo các dự án được thực hiện thông suốt, đạt hiệu quả cao – Nhận nhiệm vụ, kế hoạch do Trưởng Phòng phân công; tổ chức triển khai, giao nhiệm vụ tới từng Giám sát thi công, kiểm soát và quản lý kết quả thực hiện của từng Giám sát thi công tại hiện trường. – Xác định nhu cầu nhân lực cho từng dự án, phân công giao việc phù hợp với năng lực, trình độ của mỗi Giám sát thi công và theo lệnh điều động của Trưởng Phòng.
Xem chi tiết

Vị trí: Trưởng / Phó Ban Kỹ Thuật

07/05/2019 - 747 lượt xem
Mô tả công việc: - Điều hành, quản lý các phòng Kỹ thuật, Thiết kế, Thi công và các phòng chức năng của Công ty thuộc khối kỹ thuật, dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án của Công ty; - Giúp việc cho HĐQT lựa chọn phương án tối ưu về tổ chức điều hành dự án;
Xem chi tiết