Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh dự án

13/11/2016 - 283 lượt xem
Có vai trò là quản lý trực tiếp phòng kinh doanh, tham mưu hoạch định, thực thi chiến lược kinh doanh
Xem chi tiết