Trường Quốc tế Mỹ

Ngày đăng: 04:42 - 20/12/2017
Lượt xem: 1.013
Cỡ chữ + -
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức
Số tầng: 7
Số đơn vị thang máy: 12
Thương hiệu: Mitsubishi
Tốc độ: 150 m/ph
Sức chứa: 1150 kg
Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Đưa vào sử dụng năm 2013